Llogi gofod ar gyfer partis penblwydd plant!

Yn chwilio am ofod addas i gynnal partis penblwydd yr hen blantos? Wel dyma'r lle i chi. Gallwn ddarparu ar gyfer 12 plentyn wrth y bwrdd neu 20 fel arall. Cyswllt gwe, teledu, cyfleusterau cegin, ty bach a llefydd parcio ceir ar gael ar stepen y drws. Am fwy o fanylion ffoniwch 01248 370 050. Noder: Bydd rhaid i drefnwyr y parti ddod a'u bwyd hefo nhw. Gan fod angen cerdded 2 set o risiau nid yw'n addas ar gyfer cadeiriau olwyn.

ArgraffuEbost

Gwirfoddolwyr MIB

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr o bob lliw a llun ac oed i gynorthwyo gydag amrywiol waith y Fenter Iaith. Felly os oes ganddoch ddiddordeb i helpu'n rheolaidd neu'n achlysurol cofiwch gysylltu a Dylan ar 01248 370 050 neu trwy e-bost ar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ArgraffuEbost

Mwy o erthyglau...