Clwb y Garnedd: Parti

CLWB Y GARNEDD,

(CLWB HENOED PENRHOSGARNEDD)

Rhaglen 2018-2019

CANOLFAN PENRHOSGARNEDD

DYDD GWENER OLAF POB MIS 2.00 pm – 4.00 pm

Croeso cynnes i aelodau hen a newydd.

 

28-09-18          Hen Drysorau gyda Miss Nia Wyn Williams

26-10-18          Ein llygaid gyda Fran

30-11-18          Natur yn ein bro, gyda Ben Stammers NWWLT

14-12-18          Parti

25-01-19          Ymarfer corff gyda Sarah

22-02-19          Creu Cardiau gyda Mareth

29-03-19          Te Gwyl Dewi. Agored i bawb

26-04-19          Draenogod gyda Sue Timperley

31-05-19          Gwaith llaw gyda Mrs Ceinwen Hughes

28-06-19         Trip diwedd tymor!

 

Cysylltwch ag Enyd 01248 370377  

 

N00l