Cangen Bangor Merched y Wawr: Cinio Nadolig

Rhaglen 2018 - 2019

Yn cyfarfod am 7.15 yn Festri Eglwys Emaus.

 

Merched y Wawr   cangen Bangor

Cyfarfod yn Festri Emaus am 7.15.

 

Hydref  31     Creffta Pesda

Tachwedd 28    Sgwrs gan y ffisiotherapydd Debbie Jones

Rhagfyr 12   Cinio Nadolig

2019

Ionawr 30   Cyd-gyfarfod a changen Penrhos

Chwefror 20  Dathlu Gwyl Ddewi

Mawrth 27  Alys Conran y trafod ei gwaith

Mai 1        Brethyn Cartref

Mehefin    Taith

 

Yr  ysg. eleni yw  Ann Roberts,   364049

 

N00l