Oriel Tegfryn: Kevin Sinnott: 'Lady My Desire', Paentiadau Newydd

7-26 Tachwedd 2018

Hon yw ail arddangosfa unigol Kevin Sinnott yn Oriel Tegfryn. Mae Kevin yn arlunydd Cymreig cyfoes sydd ag iddo enw da rhyngwladol. Ganwyd yn Sarn ym 1947, a chafodd hyfforddiant yng Ngholeg Celf a Dylunio Caerdydd, Coleg Celf a Dylunio Swydd Caerloyw ac yng Ngholeg Brenhinol Celf, Llundain. Arhosodd Kevin yn Llundain drwy'r 1970 a'r 80au, yn adeiladu gyrfa lwyddiannus iawn, gan arddangos yn orielau blaenllaw Llundain ac orielau pwysig yr UDA ac Ewrop.    

Dychwelodd i fyw yng Nghymru ym 1995 a sefydlodd ei hun yn gyflym ar flaen y gad y dadeni ym mheintio Cymreig. Tra bod ei waith yn y lle cyntaf yn ymwneud a pherthnasau dynol, mae dylanwad tirwedd Cymru i'w deimlo'n gryf yn ei beintiadau. Ym 2007 etholwyd ef yn aelod o'r Academi Frenhinol Gymreig.
 

 

Cesglir gwaith Kevin Sinnott fyd eang ac fe'i cynrychiolir mewn nifer o gasgliadau cyhoeddus o fri gan gynnwys yr Amgueddfa Gelf Fetropolitan, Efrog Newydd ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru.   

 
Mae'r arddangosfa hir ddisgwyliedig hon yn cynnwys oddeutu pump ar hugain peintiad newydd ac mae'r holl waith ar werth.

Lleoliad : ORIEL TEGFRYN Ffordd Cadnant, Porthaethwy, Ynys Mon, LL59 5EW
Cyswllt : 01248 715128, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., www.artwal
Oriau Agor

Llun-Sadwrn, 10:00-17:00

Sul, 11:00-16:30

N00l