Eisteddfod Ieuenctid Marian-Glas

EISTEDDFODAU LLEOL (gwybodaeth hyd yn hyn) – HYDREF 2108

 

Nos Wener, 12 Hydref

Eisteddfod Ieuenctid Marian-Glas (Gareth Evans-Jones 01248 853786)

 

Dydd Sadwrn, 27 Hydref

Eisteddfod Gadeiriol Deiniolen a'r Cylch (Eirlys M Hughes 01286 870898)

 

Dydd Sadwrn, 3 Tachwedd

Eisteddfod Gadeiriol y Talwrn (Helen Evans 01248 723038)

 

Nos Wener, 16 Tachwedd - Dydd Sadwrn, 17 Tachwedd

Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Ogwen (Lowri Watcyn Roberts 07815 093955)

 

Gweler www.steddfota.org ar gyfer yr wybodaeth ddiweddarach.

 

N00l