Peint a sgwrs: sesiwn sgwrsio i ddysgwyr

12fed o Fedi

26ain o Fedi

10fed o Hydref

24ain o Hydref

7fed o Dachwedd

21ain o Dachwedd

5ed o Ragfyr

19eg o Ragfyr

Lleoliad : Tafarn y Delyn (The Harp), Stryd Fawr Bangor

Nôl