Menter Iaith Bangor: Noson Caws a Gwin

Menter Iaith Bangor Hydref 2108

 

Gwener 9, 7pm, Popdy: Noson Caws a Gwin yng ngofal Marcus Robinson. Angen prynu tocyn gan Dylan ymlaen llaw (£15).

 

Iau 11 ymlaen, 7.30-8.30pm, Popdy: Sesiynau cynganeddu i ddechreuwyr gyda'r Athro Peredur Lynch  Ffoniwch Dylan Bryn Roberts 01248 370050 i gadw lle i chi. Sesiynau’n costio £25 i gyd.

 

Sadwrn 13, 12.30pm, Popdy: Pnawn Hwyl i Deuluoedd (rhan o ddathlu Diwrnod S’mae). I deuluoedd â phlant oed ysgol gynradd. Mwy o fanylion gan Dylan Bryn Roberts 01248 370050

 

Sadwrn 20, 8pm, Pontioac UMCB yn cynnal Gig Diwrnod S’mae.

Grwpiau: Candelas, Fleur dy Lys a Ffracas. Tocynnau £15.

 

Mercher 24, 7pm, Popdy: Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Menter Iaith Bangor

N00l