Drysau Agored yn y Brifysgol

Drysau’n agored i gasgliadau’r Archifdy ac Amgueddfa Prifysgol Bangor

Bydd casgliadau’r Archifdy ac Amgueddfa Prifysgol Bangor ar agor i’r cyhoedd fel rhan o ddigwyddiadau Drysau Agored ar Ddydd Sadwrn 15 Medi.

 

Cynhelir sgyrsiau yn yr adran Archifau a Chasgliadau Arbennig, y sesiwn Saesneg rhwng 10.30yb-11.30yb a’r sesiwn Gymraeg rhwng 12.00yp-1.00yp. Archebu lle yn angenrheidiol -  ffoniwch 01248 383276 neu ebostio This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Dyma gyfle i ymweld ag Amgueddfa Hanes Natur y Brifysgol, Adeilad Brambell fydd ar agor i’r cyhoedd rhwng 11.00yb a 3.00yp, dim angen archebu lle.

  

Bydd teithiau tywys hefyd yn cael eu harwain gan David Roberts, cyn gofrestrydd y Brifysgol a fydd yn siarad ar ‘ “Cofadail Parhaol Bangor” : dyluniad a hanes Prif Adeilad y Brifysgol’. Byddent yn cychwyn o fynedfa Adeilad y Celfyddydau am 11.00yb-12.00yp yn Saesneg a 12:30yp-1:30yp yn Gymraeg. Archebu lle yn angenrheidiol  - ffoniwch 01248 353368 neu e-bostio This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.@gwynedd.llyw.cymru

 

 

 

N00l