• Hafan
  • Digwyddiadau
  • Urdd y Graddedigion: Golwg ar gyfraniad J Lloyd Williams’i draddodiadau cerddorol Cymru

Urdd y Graddedigion: Golwg ar gyfraniad J Lloyd Williams’i draddodiadau cerddorol Cymru

GRADDEDIGION PRIFYSGOL CYMRU

CANGEN BANGOR

RHAGLEN 2018-9

 

Hoffem dynnu’ch sylw y cynhelir y darlithoedd eleni yn Neuadd William Mathias, yn Yr Ysgol Gerdd a hynny drwy ganiatâd caredig yr Ysgol.  Rhag tarfu ar weithgarwch yr Ysgol golyga hyn mai am 6.00 p.m. y cynhelir y darlithoedd ond gellir ymgynnull ychydig ynghynt yng nghyntedd eang yr Ysgol.

Agorir y gyfres ddarlithoedd eleni gyda darlith am Yr Athro J. Lloyd Williams a’i gyfraniad i’n traddodiadau cerddorol.  Bu J. Lloyd Williams yn ddarlithydd yn y brifysgol ym Mangor cyn ei benodi’n Athro Llysieueg yn Aberystwyth.  Traddodir y ddarlith gan Elen Wyn Keen, myfyriwr yn yr Ysgol Gerdd ym Mangor, sy’n ymchwilio i’w waith ar gyfer traethawd PhD. 

14 Medi 2018

Elen Wyn Keen –

‘Yr Ysgolhaig a’r Ysbrydolwr – Golwg ar gyfraniad J Lloyd Williams’i draddodiadau cerddorol Cymru’

19 Hydref  2018

 

Cynog Dafis

‘Dal i Gredu – Golwg ar y Myth Cristnogol’

1 Chwefror 2019

Haydn Edwards

‘Griffith Davies, Y Groeslon, Mathemategydd’

8 Mawrth 2019 

 

Yr Athro Calvin Jones

‘The Economics of Empire: Why Wales Stays Poor’

_______________________________________________________________________________________________

Gellwch ymaelodi drwy lenwi’r bonyn isod a’i ddychwelyd gyda’r tâl aelodaeth o £5 at y Trysorydd, Gwen Aaron, Gwelfor, Carreg y Gath, Rhiwlas, Bangor. LL57 4HD*

Enw:

 

Cyfeiriad:

 

 

Cyfeiriad e-bost:

 

*Neu gellir cyflwyno’r ffurflen a’r tâl ar y noson gyntaf

Cyswllt : Ysg. Megan Tomos: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

N00l