Pontio: Now or Never gan Circa Tsuica (Crying Out Loud)

13-15 Medi, 6.30pm

Y Babell Fawr!
Cae Friars, Coleg Menai, Ffordd Ffriddoedd, Bangor

拢15/拢12 gostyngiadau

Dan do serennog y babell fawr mae criw bywiog o acrobatiaid a cherddorion rhyngwladol yn eich gwahodd i'w sioe syrcas wefreiddiol, Now or Never.

Cyswllt : (01248) 382828, www.pontio.co.uk

Nôl