Yn Eisteddfod Caerdydd: 'Gair o Gariad'

Wele’r cyswllt a gwybodaeth am ‘Gair o Gariad’ yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd.  Mi fydd Bara Caws yn perfformio o Nos Lun y 6ed o Awst hyd at Nos Wener y 10fed o Awst am 8.00 yr hwyr ac mi fydd yna fatini hefyd ar y prynhawn Mercher am 2.30 y prynhawn. 

 

http://theatrbaracaws.com/portfolio/gair-o-gariad-2018/

 

Yr actorion a fydd yn ‘Gair o Gariad’ yw Lleuwen Steffan a Rhodri Sion.

N00l