Cabaret Pontio: Toko Telo

Y gorau o Fadagascar: Traddodiadau teimladwy wedi eu hailddyfeisio yn hynod gelfydd


Mae Toko Telo, sef triawd disglair o wlad sydd â chyfoeth o gerddoriaeth, yn cynnwys gwaith gitâr syfrdanol D'Gary, dewiniaeth Regis Gizavo ar yr acordion a llais teimladwy Monika Njava.

Mae'r cerddorion hyn o Madagascar wedi ennill clod ac anrhydedd yn eu gwlad eu hunain, a thu hwnt, a daw'r tri at ei gilydd fel Toko Telo i rannu eu gwreiddiau deheuol. Trwy ddehongli arddulliau cerddorol traddodiadol fel tsapiky, jihe a beko gyda cherddoriaeth a chelfyddyd syfrdanol, mae Toko Telo yn rhoi'r cyflwyniad perffaith i beth o'r gerddoriaeth orau o Madagascar.

Nos Wener 27 Ebrill 2018

8pm

Theatr Bryn Terfel

£14/£13 gostyngiadau

 

 

Cyswllt : 01248 382828, www.pontio.co.uk

N00l