Pontio: Terra Firma

Coreograffi gan Caroline Finn, Marcos Morau a Mario Bermudez Gil.


Mae Terra Firma yn adrodd straeon sy'n deillio o'r tir lle rydym yn adeiladu ein cymunedau;

Mae The Green House yn dod â’r tu allan i mewn. Ar set deledu o fath Wes-Anderson, mae’r sêr yn sownd mewn dolen ddiddiwedd. Yn drawiadol o brydferth ac yn llawn cymeriad.

Mae Atalaÿ yn dwr gwylio y gellir gweld tiroedd pell ohono i bedwar ban. Mae'n ddawns heintus y dylanwadwyd arni gan gynhesrwydd Môr y Canoldir.

Tirwedd anial yw Tundra lle mae creadigrwydd hynod fodern, sy’n adleisio dawnsiau gwerin a chwyldro Rwsia, yn ffrwydro’n fyw.

Mae'n cynnwys sgwrs ar ôl y sioe 

Angharad Harrop: Lle - Wal Wen Pontio, ar ôl Terra Firma 
Mae cynllun ‘bydi dawns’ Creu Cymru yn creu partneriaeth rhwng artist dawns annibynnol a theatr neu ganolfan gelfyddydol. Mae'r ffilm Lle, gan y ddawnswraig Angharad Harrop, yn mynd â'r gynulleidfa ar daith i chwilio am fannau cudd Pontio trwy gyfrwng dawns, ffilm a sain. Wrth archwilio lleoedd a'r hyn a welir, mae'r ffilm chwareus hon yn cwestiynu ein persbectif ac yn ein galluogi i weld pensaernïaeth Pontio o onglau newydd.

Nos Fawrth 24 Ebrill 2018

7.30pm

Theatr Bryn Terfel

£14/£12 gostyngiadau

 

Cyswllt : 01248 382828, www.pontio.co.uk

N00l