Cyngerdd yn y Gadeirlan

Sadwrn 21 Ebrill, 2018, 7pm, Cadeirlan Bangor: Cyngerdd gyda Ch么r y Brythoniaid, C么r Seiriol, Dylan Cernyw a Phedwarawd Cennin. Tocynnau: 拢10 (yn cynnwys caws a gwin). Ar gael o siop y Gadeirlan: 01248 421855/362929

Nôl