• Hafan
  • Digwyddiadau
  • Merched y Wawr Penrhos: Y Dylunydd, Ann Catrin Evans yn trafod ac yn arddangos ei gwaith

Merched y Wawr Penrhos: Y Dylunydd, Ann Catrin Evans yn trafod ac yn arddangos ei gwaith

Merched y Wawr Penrhosgarnedd

Rhaglen 2017- - 2018

Cynhelir pob cyfarfod ar y trydydd Nos Fercher yn y mis oni nodir yn wahanol*.

 

Amser: 7:30 y.h. Lle: Cae Garnedd, Penrhosgarnedd.

Tâl aelodaeth £16 y flwyddyn, yn cynnwys pedwar rhifyn o’r WAWR

 

Tachwedd 15fed

Ar ochr dy daid neu dy nain oedd y mwnci? Cipolwg ar gynhanes dynoliaeth

gan yr Athro Deri Tomos

 

Rhagfyr 13eg*

Dathlu’r Aur gyda Sian Beca o “Siwgr Lwmp”.

 

Ionawr 17eg

Noson yng nghwmni Rhys Iorwerth.

 

Chwefror 21ain

Dathlu Gwyl Ddewi yng nghwmni Côr Ieuenctid Môn

 

Mawrth 21ain

Caffis a Bwytai Cymru, Lowri Cooke.

 

Ebrill 18fed

Y Dylunydd, Ann Catrin Evans yn trafod ac yn arddangos ei gwaith.

 

Mai 16eg

Adnewyddu’r Ysgwrn, Naomi Jones

 

Mehefin 20fed

Taith haf a swper-Yr Ysgwrn a’r Oakley

 

Swyddogion

Llywydd: Mair Edwards  715005

Is-Lywydd: Sioned Jones 354068

Ysgrifennydd: Ann E. Jones 712488

Is-Ysgrifennydd: Medi Michael 372389

Trysorydd: Glenda Jones 351913

Is-Drysorydd: Mairwen Owen 07719625807

 

N00l