Cyfres Cof a Chadw: Taith gerdded canol dinas Bangor

Cyfres Sgyrsiau Cof a Chadw 2018

Nos Lun 12 Chwefror, 7-8pm

Darganfod Hanes: Cyfres O 7 Sgwrs Ac Un Daith Gerdded

Rhif 1: Cyflwyniad i'r Gwaith ‘Cynllun Cerdded a Darganfod Menter Fachwen’.

Ar y cyd â Menter Iaith Bangor

Yn: Popdy, Lon Pobty, Bangor

Tâl drwy gyfraniad.  Paned ar gael.

 Noder: Anaddas i unigolion sydd yn methu cerdded grisiau - Gydag ymddiheuriadau.

 Yn y Gymraeg ond yn addas i ddysgwyr.

 

Dyma weddill y gyfres:

 

Hanesion ardal Penrhosgarnedd/Treborth

7-8pm Nos Lun 12fed o Fawrth

 

Taith gerdded canol dinas Bangor (o Popdy)

9-11am Bore Sadwrn 14eg Ebrill

 

Hanesion ardal Hirael/Porth Penrhyn/Maesgeirchen

7-8pm Nos Lun 14eg Mai

 

Hanesion ardal Pentir/Coed Mawr/Glasinfryn/Caerhun

7-8pm Nos Lun 11eg Mehefin

 

Hanesion ardal Tregarth/Aber Ogwen

7-8pm Nos Lun 9fed Gorffennaf

 

Hanesion ardal y Felinheli

7-8pm Nos Lun 10fed o Fedi

 

Hanesion ardal Porthaethwy

7-8pm Nos Lun 8fed o Hydref

 

NODER: Anaddas i unigolion sy'n methu cerdded grisiau

 

 

Lleoliad : Popdy, Lon Pobty, Bangor
Cyswllt : Gareth Roberts, (01286) 870681, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / Dylan Bryn Roberts: 370050/ 07989 393445, DylanBrynRobe.

N00l