• Hafan
  • Digwyddiadau
  • Taith Gerdded Menter Fachwen: Cerdded Nordig gyda Caroline Moncrieff

Taith Gerdded Menter Fachwen: Cerdded Nordig gyda Caroline Moncrieff

MENTER FACHWEN - GWANWYN 2018

 

Dydd Gwener 9 Chwefror, 1.30pm

Bethesda a Choed y Parc: Eglwysi a Phentrefi Coll (3½ milltir)

Cychwyn: Y tu allan i’r Spar, Stryd Fawr, Bethesda

Cymedrol. Sgidiau cerdded.

Fel arfer, ar gyfer Gwyl Ogwen y trefnir y daith yma, ond mae nifer ohonoch wedi gofyn amdani.

 

 

Dydd Iau 15 Chwefror, 10.30am

Cerdded Nordig gyda Caroline Moncrieff

Lleoliad: Llanystumdwy

Cychwyn: Maes parcio’r pentref. Dim angen unrhyw brofiad. £5

 

Dydd Mawrth 20 Chwefror, 1.30pm

Hanesion Penisarwaun a Glasgoed:

Brwydrau, Hen Gymeriadau ac Ambell Sgandal (2½ milltir)

Cychwyn: Eglwys Penisarwaun

Eithaf hawdd.

 

Dydd Llun 26 Chwefror, 1.30pm

Llanddeiniolen a’r Rhufeiniaid (½ milltir)

Cychwyn: Maes parcio tafarn ‘Y Gors Bach’, Llanddeiniolen

Hawdd iawn. addas i bobl sydd wedi derbyn triniaeth neu wedi derbyn cyngor meddygol i ddechrau mynd am deithiau gerdded.

 

Cyfres Sgyrsiau Cof a Chadw 2018

Nos Lun 12 Chwefror, 7-8pm

Darganfod Hanes: Cyfres O 7 Sgwrs Ac Un Daith Gerdded

Rhif 1: Cyflwyniad i'r Gwaith ‘Cynllun Cerdded a Darganfod Menter Fachwen’.

Ar y cyd â Menter Iaith Bangor

Yn: Popdy, Lon Pobty, Bangor

Tâl drwy gyfraniad.  Paned ar gael.

 Noder: Anaddas i unigolion sydd yn methu cerdded grisiau - Gydag ymddiheuriadau.

 Yn y Gymraeg ond yn addas i ddysgwyr.

Gweler digwyddiadau'r Fenter Iaith am fanylion gweddill y gyfres.

 

 

Cyswllt : Gareth Roberts, (01286) 870681, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

N00l