Cymdeithas Hanes Dyffryn Ogwen: Hanes Sgwâr Pentir, a Rhyd-y-Groes

 Trefnydd :

Dafydd Roberts, Cae’r Wern, Lon y Wern, Tregarth, BANGOR, Gwynedd LL57 4BA.  (01248) 600798

E-bost = This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

RHAGLEN 2017/2018

 

Cynhelir yr holl gyfarfodydd ar yr ail Nos Lun ymhob mis am 7.00 o’r gloch AG EITHRIO cyfarfod mis Hydref. Bryd hynny cynhelir y Cyfarfod Blynyddol am 7.00 o’r gloch, a bydd y ddarlith yn cychwyn am 7.30 o’r gloch.

 

Lleoliad y cyfarfodydd :

Festri Capel Jerusalem, Bethesda

 

2017

 

 

Nos Lun 9 Hydref

7.00   Y CYFARFOD BLYNYDDOL

 

7.30   Elen Wyn Keen J. Lloyd Williams ac Aelwyd Angharad

Nos Lun 13 Tachwedd

7.00   Ann Parry OwenGuto’r Glyn a Chochwillan

Nos Lun 11 Rhagfyr

7.00   Gwen Gruffudd   “Evan Parry, y llyfryddwr gwych o Fethesda”

2018

 

Nos Lun 8 Ionawr

7.00   Nerys Mari Jones  Prosiect Penrhyn

Nos Lun 12 Chwefror

7.00   Cynrig Hughes Hanes Sgwâr Pentir, a Rhyd-y-Groes

Nos Lun 12 Mawrth

7.00   John Ll Williams“Ai Y Star ddylai’r enw fod?” – hanes datblygiad Bethesda [ Darlith Goffa Rhiannon Rowlands]

FFI AM Y CWRS

Y ffioedd i’w talu i Dafydd Roberts cyn noson gyntaf y tymor, os gwelwch yn dda. Sieciau yn daladwy i : Cymdeithas Hanes Dyffryn Ogwen.

£6.00 i rai mewn gwaith

£3.00 i bensiynwyr a’r di-waith

Plant ysgol am ddim

Cost darlithoedd unigol = £1.50

 

               

Swyddogion y Gymdeithas yn ystod 2017/18:

Cadeirydd :

Wynne Roberts, Bryn Difyr, Braich Talog, Tregarth (01248) 602021

Trefnydd / Trysorydd:

Dafydd Roberts, Cae’r Wern, Lon y Wern, Tregarth. (01248) 600798

Ysgrifennydd :

Gareth Llwyd, Talgarnedd, Bethesda ( 01248) 601415

 

N00l