Cymdeithas Lenyddol Berea Newydd

CYMDEITHAS LENYDDOL EGLWYS BEREA NEWYDD : RHAGLEN 2017 - 2018

Cynhelir pob cyfarfod am 7.00pm Nos Iau

12 Hydref - Noson yng Nghwmni Geraint Lloyd Owen

9 Tachwedd - Geraint P Jones: 'Mammau Llên'

14 Rhagfyr - Geraint a Nerys ac Alwena: 'Naws y Nadolig'

11 Ionawr - Ruth Richards: 'Mentro rhoi pin ar bapur'

8 Chwefror - Walter Glyn Davies: 'Richie Thomas'

8 Mawrth - Cinio Gwyl Ddewi (gwiriwch yr amser)

 

Codir tal aelodaeth o £5 y flwyddyn a gofynnir am gyfraniad at y te a bisgedi.

 

Ysg: Liz Roberts: 01248 353915

 

Gall manylion digwyddiadau newid ar ôl iddynt ymddangos yma.

Gwell cysylltu â'r trefnwyr i gadarnhau, cyn teithio ymhell.

N00l