• Hafan

Cyfeirlyfr darparwyr profiadau awyr agored Cymraeg - Gwynedd, Mon a Chonwy

Ydych chi yn unigolyn neu gwmni sy'n darparu (neu'n gallu darparu) profiadau awyr agored trwy gyfrwng y Gymraeg? Ydych chi wedi eich lleoli yng Ngwynedd, Môn neu Gonwy? Mae Mentrau Iaith Môn, Conwy a Hunaniaith (Gwynedd) y dair sir yn datblygu cyfeirlyfr o ddarparwyr gwasanaethau awyr agored i hybu busnesau lleol ac i hyrwyddo'r profiad Cymreig gwirioneddol.

I gael copi o ffurflen gofrestru cysylltwch â This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. neu 01248 370050.

 
 
 

 

 

 

ArgraffuEbost

Mwy o erthyglau...